23°C

Volg ons op
social media

Gemeente Utrecht

Periode: Vanaf april 2022 voor een periode van 18 maanden met voor de gemeente eenzijdig het recht om in eerste instantie drie verlengingsopties van 6 maanden en daarna 18 verlengingsopties van 1 maand in te roepen. 

De inhuuropdracht eindigt derhalve initieel in oktober 2023 (ontwerpfase), kan verlengd worden tot april 2025 (oplevering gebouwen conform huidige planning) of tot uiterlijk oktober 2026. 

Belasting: 16 uur per week gemiddeld 

Tarief: Tot max. 120 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW 

Om te kunnen reageren op deze opdracht moet je aangemeld zijn bij het online platform van het Marktplein Inhuur Utrecht. Meld je hier aan


 

De Gemeente Utrecht is op zoek naar een contract- en kwaliteitsmanager voor het project Circulair Cultuurcluster Berlijnplein, deelproject gebouw (Vastgoedorganisatie Utrecht). We zoeken deskundigheid op gebied van contractmanagement (in het bijzonder bouwteam- of Design Build- en Maintaincontracten) en kwaliteitsmanagement (integraal, o.a. ruimtelijk, functioneel en technisch). 

Het project 

Cultuurcluster Berlijnplein is een culturele nieuwbouwontwikkeling van 9.200 m2 BVO en inrichting van het bijbehorende terrein. In het cultuurcluster komen ruimtes voor publieksprogramma en werk- en ontwikkelplekken zoals een presentatiestudio, muziek-, dans- en theaterstudio’s, ateliers, kantoren, expositieruimtes en horeca. De gebouwen en het terrein faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting. Het cultuurcluster wordt circulair en energieneutraal gebouwd en geëxploiteerd, is flexibel in opzet waardoor het kan meebewegen met de veranderende behoeftes. 

Korte beschrijving speelveld 

Op Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum realiseert de gemeente Utrecht samen met RAUM, De Plaatsmaker, Kanaal30 en HKU een vernieuwend programma rond De Toekomst van de Stad. Stapsgewijs ontwikkelen we een plek waar de Toekomst van de Stad te zien en te beleven is. 

Meer informatie vindt u op www.berlijnpleinutrecht.nl De ontwikkeling van het gebied en het culturele programma lopen parallel en in co-creatie met alle betrokkenen. Na een eerste fase van pionieren in tijdelijke gebouwen werken we nu aan de volgende fase: permanentere gebouwen en publieke ruimtes, waar de ambities van een groeiend aantal makers en organisaties een plek krijgen: een circulair cultuurcluster. 

Het projectteam heeft samen met de (toekomstige) gebruikers (‘pleingenoten’) en diverse werkgroepen het integrale programma van eisen (het Algemeen PvE, Technisch PvE, Ruimteboek, PvE Proces & Samenwerking en PvE Onderhoud) en conceptovereenkomsten (ontwerp, realisatie en onderhoudsovereenkomst) opgesteld. Op dit moment loopt de Europese aanbesteding volgens de concurrentiegerichte dialoog. De gemeente is hierbij samen met haar culturele partners op zoek naar de beste samenwerkingspartner. Het doel is om een op maat gemaakt 2 fasen contract af te sluiten voor de ontwerp-, realisatie en onderhoudsfase met een consortium. Dit consortium bestaat uit een uitvoerend bedrijf met twee architectenbureaus en adviseurs. 

Je taken zijn 

De contract- en kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor het overall contract- en kwaliteitsmanagement tijdens de ontwerpfase en stuurt de Werkgroep Contracten & Kwaliteit aan. Hij wordt toegevoegd aan het team voor de ontwikkeling van de gebouwen en buitenruimtes van het cultuurcluster Berlijnplein onder leiding van de projectleider gebouw & gebied. 

Het project Berlijnplein is bij de investeringsbeslissing aangemerkt door de gemeenteraad als risicovol project. Dat betekent een halfjaarlijkse rapportage naar het bestuur. De producten die de Contract- en kwaliteitsmanager opstelt vormen hiervoor input. 

Taken en verantwoordelijkheden Contract- en kwaliteitsmanager: 

 • Het contractmanagement van het twee fasen contract met het consortium: bewaken van de contracten, mijlpalen en wijzigingen (incl. sturen op de risico’s) 
 • Aansturen van de werkgroep Contracten & Kwaliteit. 
 • Aanscherpen van de overeenkomsten 
 • Inhoudelijk-kwalitatieve en contractuele borging van het ontwerp van gebouwen en gebied. 
 • In samenwerking met de projectleider gebouw & gebied contracteren van de noodzakelijke specialisten. 
 • Beoordelen van de ontwerpproducten aan de hand van het Algemeen PvE, Technisch PvE, Ruimteboek, PvE Proces & Samenwerking en PvE Onderhoud en coördineren van de inhoudelijke advisering en beoordeling van door externe specialisten, werkgroep contracten en kwaliteit, Pleingenoten (hoofdhuurders en gebruikers), gemeentelijke specialisten (afd. Ruimte en vastgoed van de gemeente) en de supervisor Leidsche Rijn Centrum 
 • Adviseren over vragen en wijzigingsvoorstellen van de genoemde PvE delen, ontwerpvoorstellen, circulaire toepassingen e.d. Coördineren hiervan naar de pleingenoten (hoofdhuurders en gebruikers), de gemeentelijke specialisten (afd. Ruimte van de gemeente) en de supervisor Leidsche Rijn-centrum. 
 • Bij grote hoeveelheid wijzigingen eventueel aanpassen van de genoemde PvE delen. 
 • Zorgdragen voor integrale beoordelingsrapportages van de faseproducten (VO, DO, TO) 
 • Beoordelen en adviseren over scope wijzigingen gedurende het proces. 
 • Aanscherpen van de overeenkomsten; de realisatieovereenkomst behoeft aanscherping op gebied van de Algemene voorwaarden en de uitwerking van het circulaire ontwerp. De ontwerpovereenkomst o.b.v. DNR stellen gemeente en consortium vast bij gunning, maar de circulaire aanpak van het consortium kan ook aanscherping/aanpassing vragen. 
 • De Onderhoud- en beheermanager is verantwoordelijk voor de toetsing, uitwerking en aanscherping van het PvE Onderhoud. De Contract- en kwaliteitsmanager bewaakt de integraliteit. 
 • Beoordelen meer en minderwerken van het consortium (samen met financieel manager en kostendeskundigen). 
 • Samenwerken en onderhandelen met consortium met de ambities en beste prijs-kwaliteit voor gemeente en gebruikers als uitgangspunten. In samenwerking met de projectleider Gebouw & Gebied en de andere werkgroepen. Gemeente en consortium werken o.b.v. een taakstellend budget met een vaste prijs voor de realisatie (bij vaststellen van het TO of evt. DO+). 
 • Adviseren over de go/no go besluit aan het einde van de TO-fase. 
 • Afstemmen en samenwerken met de andere werkgroep managers om de integraliteit te bewaken; de Onderhoud- en beheermanager en de financieel manager. 
 • Bijwonen van het voortgangsoverleg met de andere werkgroep managers o.l.v. de projectleider Gebouw & Gebied. ca. 2 maal per maand (met een piek in aanloop naar de faseafrondingen). 

De contract- en kwaliteitsmanager wordt ondersteund door een medewerker van de Gemeente bij de coördinerende taken en de ruimtelijk-functionele vraagstukken. 

We verwachten dat je een bijdrage levert aan de kennisontwikkeling van de gemeentelijke Vastgoedafdeling vanuit jouw specifieke expertise (‘kennis return’ als social return). 

Jij brengt mee 

 • HBO/WO werk- en denkniveau. 
 • Minimaal 10 jaar relevante werkervaring in vastgoedprojecten met een aanneemsom groter dan 10 miljoen 
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van contractmanagement, in het bijzonder met bouwteam- of Design, Build- en Maintain contracten. 
 • Deskundigheid en ervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement: ruimtelijk, functioneel en technisch. 
 • Aantoonbare affiniteit en bij voorkeur ervaring met circulair bouwen. 
 • Aantoonbare ervaring in het werken in een complex krachtenveld, bij voorkeur vanuit een positie bij de overheid. 
 • Aantoonbare affiniteit met innovatie en co-creatie in projecten. 

Wij vinden belangrijk dat ons teambreed en divers is samengesteld en zoeken nadrukkelijk iemand die vanuit een andere culturele achtergrond kan bijdragen ons team. 

Goed om te weten 

De contract- en kwaliteitsmanager wordt initieel ingehuurd voor de ontwerpfase. De intentie om de van inhuur van de contract- en kwaliteitsmanager te verlengen in de realisatiefase tot de oplevering van de gebouwen van het cultuurcluster. 

De Gemeente Utrecht behoudt zich het recht voor om de overeenkomst tussentijds te beëindigen, wanneer er in de overeenkomst met het consortium significatie ontwikkelingen zijn, met een opzegtermijn van 1 maand. 

Gezien de potentiële lengte van de opdracht is na 24 maanden een indexatie van maximaal 2% mogelijk bij volle tevredenheid van de opdrachtgever. 

Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. Alleen van de 5 hoogst scorende offertes worden nader gewogen op de kwaliteit. Indien het aantal offertes de 10 niet overstijgt kunnen alle offertes nader op de kwaliteit beoordeeld worden. Met maximaal 3 kandidaten wordt het gesprek aangegaan. 

Gesprekken zijn gepland aan het eind van de week van 4 april. 

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd. 

Extra informatie 

De mijlpalen in de planning voor het Berlijnplein zijn: 

Gunning consortium Q2 2022
Start Voorlopig ontwerp Q2 2022
Technisch Ontwerp gereed Q3 2023
Start bouw (vergunningen) Q4 2023 / Q1 2024
Oplevering vanaf Q1 2025 (n.t.b.) 

De projectorganisatie 

Meer vacatures en opdrachten

Kijk hier voor meer vacatures en opdrachten

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief