16°C

Volg ons op
social media

Terug

AdresBerlijnplein 524
3541 CN Utrecht

Websitejongehonden.com

Jonge Honden

(English below)

Jonge Honden is een adviesbureau bestaande uit jonge, enthousiaste academici. Ze zetten zich in om verandering en beweging te brengen bij (maatschappelijke) organisaties. Dat doen de jonge honden vier dagen per week (ma-do) voor verschillende opdrachtgevers en op de vijfde dag, de vrijdag, runnen zij zelf met elkaar het bedrijf!

Binnen de maatschappij groeit de overtuiging dat verandering noodzakelijk is en iedereen zoekt naar de beste manier om daarmee om te gaan. De Jonge Honden zijn ervan overtuigd dat je daarvoor dromen, ideeën en talent voor ondernemen nodig hebt. Naar de toekomst kijken en niet blijven hangen in het verleden.

De Jonge Honden zijn  in de eerste plaats onderzoekers, ontwerpers, organisatieveranderaars, projectmanagers, facilitators en communicatiespecialisten. Maar wat hen bijzonder maakt, is dat zij twintigers en dertigers zijn, opgegroeid in een tijd van verandering en vernieuwing. Ze combineren hun specialisme vanzelfsprekend met eigenschappen die juist nu nodig zijn. Zo brengen de Jonge Honden organisaties en projecten in beweging.

Jonge Honden is a consultancy firm composed of young, enthusiastic academics (called Jonge Honden). They are dedicated to bringing change and movement to (societal) organisations. They work four days a week (Mon-Thu) for various clients, and on the fifth day, Friday, they run the company together!

Within society, there is a growing conviction that change is necessary, and everyone is looking for the best way to deal with this. The Jonge Honden are convinced that this requires dreams, ideas, and entrepreneurial talent. Looking towards the future and not dwelling on the past.

The Jonge Honden are primarily researchers, designers, organisational change agents, project managers, facilitators, and communication specialists. But what sets them apart is that they are in their twenties and thirties, raised in a time of change and innovation. They naturally combine their expertise with qualities that are needed now. This is how they set organisations and projects in motion.

Terug

Jonge Honden zien op het Berlijnplein?

Naar agenda

Grasnapolsky

Bekijk programma

Jonge Honden

Bekijk programma

Goede Vrijdag

Bekijk programma

BOKS Jongerencultuurhuis

Bekijk programma

De Buurtwerkkamer

Bekijk programma

Mevrouw Romée

Bekijk programma

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief