6°C

Volg ons op
social media

Wat is Berlijnplein?
Berlijnplein is een plek met een hart voor de stad en cultuur in Utrecht Leidsche Rijn. Op het plein werken stadslab RAUM, theatergezelschap het NUT, welzijnsorganisatie BuurtWerkKamer, adviesbureau Jonge Honden, de ontwerpers van Goede Vrijdag en dansgezelschappen 155, SHIFFT en IRC aan een kleurrijk en veelzijdig cultureel programma voor iedereen. Het gaat om zowel amateur- als professionele kunst en cultuur. Het aantal organisaties zal de komende jaren nog sterk groeien. De organisaties zijn verbonden rondom het thema ‘De Toekomst van de Stad’. Vernieuwen en verbinden: je kan hier kunstinstallaties ervaren, dans en theater zien, een festival bezoeken, meedoen aan een stadsdebat of ongedwongen de sfeer komen proeven aan een picknick tafeltje of op het terras bij Venster. Berlijnplein is een plek om anderen te ontmoeten, een plek om talenten van anderen en jezelf te ontdekken, voor talentontwikkeling en het experiment.

Wat maakt Berlijnplein uniek?
De optelsom is veel meer dan de som der delen. Cultuurcluster Berlijnplein huisvest een breed scala aan culturele, creatieve en maatschappelijke organisaties. De organisaties vinden elkaar in het thema ‘De Toekomst van de Stad’ en maken een spraakmakend en divers programma voor een brede doelgroep, jong en oud, uit Leidsche Rijn, de stad en ver daarbuiten. Een programma van en voor iedereen. Verbinding en samenwerking zijn het vertrekpunt, met elkaar en de doelgroep.

Voor wie is Berlijnplein?
Berlijnplein heeft zijn basis in Leidsche Rijn. Het cultuurcluster programmeert met en voor een brede groep mensen uit de wijk, de stad en daarbuiten. Dit betekent niet dat alles wat te zien en te doen is op Berlijnplein gericht is op een brede doelgroep. De ene keer zal het een activiteit zijn voor jong en oud, uit Leidsche Rijn en de stad. Een andere keer zal het een activiteit met landelijke of internationale uitstraling zijn gericht op een specifieke groep belangstellenden. Beide kan, als de totale programmering maar de brede doelgroep in ogenschouw houdt.

Wat gebeurt er op Berlijnplein?
Op Berlijnplein is altijd wat te doen, Berlijnplein is altijd open. De buitenexposities zijn 24/7 toegankelijk (mits de corona maatregelen dit toestaat). Ook kan je altijd aanschuiven bij een van de picknicktafels. Het wijkrestaurant Venster is van woensdag tot en met zondag vanaf 11 uur geopend (i.v.m. corona soms alleen afhaal). Naast deze doorlopende activiteiten zijn er wisselende programma’s: van theater, dans, beeldende kunst, workshops, debatten en nog veel meer.

Wie zijn gevestigd op Berlijnplein?
Op Berlijnplein zijn een breed scala aan culturele, maatschappelijke en innovatieve organisaties gevestigd. RAUM startte op deze plek in 2017. In 2019 begon DePlaatsmaker als kwartiermaker en beheerder van een tijdelijk verzamelgebouw op Berlijnplein en vestigden het NUT (Nieuw Utrechts Toneel), Goede Vrijdag, Jonge Honden en de Buurtwerkkamer zich op Berlijnplein (note: door de brand zijn deze organisaties tijdelijk gevestigd op andere locaties in Leidsche Rijn, Utrecht en deels ook werkzaam vanuit huis. Vanaf februari 2021 betrekken zij een keet aangeboden door de BAM tot het verzamelgebouw van DePlaatsmaker is teruggebouwd). Drie dansgezelschappen, 155, IRC en SHIFFT zijn ook al aangesloten bij Berlijnplein en zullen gezamenlijk in de nieuwbouw de kern gaan vormen van het Danshuis. IRC en 155 verhuizen binnenkort al naar een tijdelijke studio in de Werfkelders naast Berlijnplein. De komende jaren zullen nog veel meer creatieve makers en organisaties aan gaan sluiten op deze plek.

Wat gaat er komen op Berlijnplein?
Berlijnplein is een culturele nieuwbouwontwikkeling van 9.200 m2. In het cultuurcluster komen ruimtes voor publieksprogramma en werk- en ontwikkelplekken. De gebouwen en publieke ruimte faciliteren creativiteit, innovatie en ontmoeting. Het cultuurcluster wordt circulair en energieneutraal gebouwd en geëxploiteerd, flexibel in opzet, waardoor het kan meebewegen met de veranderende behoeftes.

Hoe ziet het ontwerp eruit van Berlijnplein?
Er is nog geen ontwerp gemaakt voor de gebouwen en publieke ruimte op Berlijnplein. Het ontwerp zal door het consortium dat aan de slag gaat op Berlijnplein worden gemaakt, in samenspraak met de gemeente en partijen op Berlijnplein. Het doel is om een onderscheidende plek op de Cultuuras in Leidsche Rijn Centrum te realiseren, groen en duurzaam. De gebouwen moeten een kwalitatief hoogwaardig en innovatief ontwerp krijgen met een herkenbare architectuur en publiek karakter, dat past binnen het stedenbouwkundig masterplan van Leidsche Rijn de leidraad.

Hoe komt het ontwerp tot stand?
In 2021/2022 zal een consortium worden geselecteerd dat aan de slag zal gaan met het ontwerp. Het ontwerp zal in nauwe samenspraak met gemeente, partners op het plein en de buurt tot stand komen. De co-creatie vormt een belangrijke pijler bij de totstandkoming van het ontwerp.

Wat is de planning voor de realisatie van Berlijnplein?
In 2021 wordt gestart met de aanbesteding voor selectie van een consortium en eind 2021/ begin 2022 zal de gunning plaatsvinden. Het ontwerp staat gepland voor 2022/2023. Voorlopige planning is om de bouw te starten (eind) 2023/2024 met ingebruikname in 2025.

Wat gebeurt er in de tijd tussen nu en 2025 met het programma op Berlijnplein?
Berlijnplein blijft tijdens de gehele periode van ontwerp en bouw open. Vanuit tijdelijke gebouwen, waarin al ervaringen worden opgedaan met circulariteit, opereren de culturele organisaties en kan je de vele exposities, theater- en dansvoorstellingen en vele andere activiteiten gewoon blijven bezoeken. In de fasering van de nieuwbouw is hiermee rekening gehouden.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief