Bezoek ons Doe mee Maak kennis Vacatures
Terug

Vacature: Projectleider Gebouw en Gebied

Berlijnplein zoekt een Projectleider Gebouw en Gebied

Op Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum werken RAUM, DePlaatsmaker en gemeente Utrecht samen aan een vernieuwend (cultureel)programma rond De Toekomst van de Stad. Vanaf januari 2020 zijn naast RAUM ook het Nieuw Utrechts Toneel (NUT), Jonge Honden, Buurtwerkkamer Leidsche Rijn en Goede Vrijdag op Berlijnplein gevestigd. Stapsgewijs ontwikkelen we een plek waar de Toekomst van de Stad te zien en te beleven is.

Het resultaat is een gebied van 9.000 m2, centraal gelegen op de cultuuras van Leidsche Rijn Centrum, met een mix aan buiten- en binnenruimtes, bijzondere architectuur, verrassende installaties, een divers cultureel programma en werkruimtes voor makers, gerealiseerd rondom het centrale thema ‘De Toekomst van de Stad’.

Na de eerste fase van pionieren met tijdelijke gebouwen, werken we nu aan de volgende fase: de permanentere gebouwen en publieke ruimtes, waar de ambities van een groeiend aantal makers en organisaties een plek krijgen. De ontwikkeling van het gebied met de bijbehorende gebouwen en het culturele programma lopen parallel en in co-creatie met alle betrokkenen. Onder leiding van een projectmanager is een compact projectteam ingericht met daarin de deelprojectleider cultureel programma, de deelprojectleider gebouw/gebiedsontwikkeling, de accountmanager innovatie en een communicatieadviseur.

In het deelproject gebouw/gebiedsontwikkeling wordt samen met de culturele organisaties en eindgebruikers op Berlijnplein gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van een cluster van gebouwen en publieke ruimtes. Voor dit deelproject zoeken we een projectleider.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van de definiëring, het ontwerp, de voorbereiding, de realisatie en de voorbereiding van het beheer van het gebied en het bijbehorende gebouwcomplex Berlijnplein, binnen gestelde tijd en middelen met de vereiste identiteit en functionaliteit.
 • Zorgdragen voor de realisatie van de deelprojectdoelstellingen zoals vastgesteld in ontwikkelkader Berlijnplein (2019)
 • Inrichten en aansturen van themawerkgroepen (met daarin mogelijk collega’s van Utrechtse Vastgoed Organisatie (UVO), BORG (Beheer, Onderhoud en Reinigen Gebouwen), adviseurs, projectorganisatie Berlijnplein, huurders en/of eindgebruikers)
 • Verantwoordelijkheid voor de korte termijnresultaten van het deelproject gebieds / gebouw ontwikkeling.
 • (Laten) opstellen van een stichtingskostenraming, waarin de circulaire en energieneutrale ambities van het project zijn verwerkt.
 • Verantwoordelijkheid voor de advisering aan het opdrachtgeversoverleg ten behoeve van voorbereiding van de besluitvorming.
 • Verantwoordelijkheid voor het afstemmen met en aansluiten bij de reguliere processen en innovatieve ambities van de Utrechtse Vastgoedorganisatie (participatie/communicatie, afsluiten huurovereenkomsten, energieneutraal en circulair bouwen)

Jij bent een projectleider met ervaring, die in staat is om:

 • Culturele gebouwen te realiseren van begin tot eind: de vraagstelling scherp kan krijgen, hetproces kan aansturen om te komen tot het passende consortium en gesprekspartner van hetconsortium tijdens de realisatiefase.
 • Te communiceren met een diversiteit aan partijen en hebt daar plezier in.
 • Om te gaan met onzekerheden en een veranderend programma.
 • In co-creatie het deelproject vorm te geven en uit te voeren, in samenspraak met het consortium,de huurders en de culturele partijen.
 • Resultaatgericht te werken.
 • Je strategisch en tactische vermogen in te zetten.
 • Bestuurlijk en politiek sensitief te werken binnen het Utrechtse krachtenveld.

Daarnaast heb je affiniteit en/of ervaring met:

 • Sturen op inhoud, in relatie tot tijd, geld, organisatie, risico’s, kwaliteit.
 • Thema toekomst van de stad.
 • Innovatief werken, met name op het gebied van co-creatie en circulariteit.
 • Een vernieuwend cultureel programma, en verbinding van kunst en cultuur met sociaal-maatschappelijke, duurzame en technologische thema’s.
 • Aanbesteden en vernieuwende contractvormen gericht op samenwerking.
 • Opereren in een complex krachtenveld.
 • Werken aan een inclusieve samenleving.
 • Co-operatief werken.

Goed om te weten:

– De projectleider gebouw/gebied Berlijnplein werkt in opdracht van de gemeente Utrecht en heeft een nauwe relatie met is de Utrechtse Vastgoedorganisatie.

– De huurders van Berlijnplein worden betrokken bij de werving en selectie van de deelprojectleider.

– Indien de gemeenteraad van Utrecht niet akkoord gaat met de investering, die nu ambtelijk voorbereid wordt, kan de opdracht eerder worden beëindigd.

– Door de weging van de antwoorden op de vragen in de uitvraag wordt de rangorde van de offertes in prijs/kwaliteit bepaald. De kandidaten in de hoogst scorende offertes worden uitgenodigd voor een gesprek. Indien het klikt wordt aan één van hen de opdracht gegund.

– De eerste gesprekken worden ingepland in de week na 22 juni.

In verband met de corona crisis (COVID-19) worden de gesprekken zoveel mogelijk door middel van videobellen gevoerd.

Wanneer de hierboven beschreven opdracht door omstandigheden niet binnen de voorziene periode kan worden afgerond behoudt Gemeente Utrecht zich in alle geval het recht voor de opdracht te verlengen tot het moment dat een zorgvuldige afronding en overdracht kan worden gerealiseerd.

Interesse in deze opdracht? Schrijf je dan in op Marktplein, de website voor tijdelijke inhuuropdracht van Gemeente Utrecht. Lees hier ook de uitgebreide beschrijving van de opdracht.