14°C

Volg ons op
social media

ONZE BERLIJNPLEIN WAARDEN

Een toekomst midden in de samenleving

Op het Berlijnplein werken we vanuit het ‘Nu’ aan de ‘Stad van Morgen’ en brengen we kunst en maatschappij actief bij elkaar. Dit omdat we geloven dat kunst en cultuur bij uitstek nieuwe inzichten kunnen geven voor het vormgeven van de toekomst. Juist een plek als Berlijnplein kan stedelijke thema’s op een andere manier ‘aanzetten’ voor de bewoners van de stad en nieuwe verbindingen aangaan. We nemen daarbij het nu als vertrekpunt, ontsluiten ideeën voor straks en creëren zo impact op de toekomst.

Landelijk bereik met wortels in Leidsche Rijn

Het Berlijnplein ligt in het geografische hart van de stad Utrecht, op de grens tussen wijk en stad en bovenop de A2 als verbindende ader van Nederland. Wij zijn geworteld in Leidsche Rijn, maar doen het voor de hele stad en (ver) daarbuiten. In dit nieuwe stadshart wordt de toekomst van de stad letterlijk gebouwd. Juist op deze plek kunnen we lokaal en globaal, toegankelijk en experimenteel én nu en straks aan elkaar verbinden.

Open voor iedereen

Het Berlijnplein is open en toegankelijk voor iedereen. Via onze plek en programma openen we de weg naar nieuwe verbeeldingen, nieuwe inzichten en nieuwe ontmoetingen. Met publieke ruimtes als basis, en gebouwen als binnenpleinen, zorgen we voor een plek waar een grote diversiteit aan mensen zich welkom voelt en zichzelf mag zijn.

Dynamisch en flexibel

De stad is continu in beweging. Ontmoetingsplekken zoals het Berlijnplein moeten blijvend dynamisch zijn, zich kunnen aanpassen aan nieuwe ideeën, nieuwe partners én nieuwe tijden. Bij deze dynamiek voelen wij ons ook thuis. Om te kunnen bewegen, moet je flexibel zijn en continu blijven leren. We werken daarom organisch -stap voor stap- aan deze plek en geloven in ‘learning by doing’. We experimenteren om ideeën te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te betrekken. Zo geven we ons programma fris perspectief en een doorlopende voedingsbodem.

Verbinden disciplines en sectoren

Hier werken we met gelijkgestemden maar juist ook met andersoortigen. Verschillende kunst en cultuur disciplines vinden hier actief verbinding met elkaar en met andere sectoren zoals welzijn en creatieve industrie. Alleen dan kunnen we oplossingen vinden voor de wicked problems van onze tijd. Zo verbreden we allemaal onze horizon en komen samen tot nieuwe inzichten.

Circulair en duurzaam

Binnen nu en 50 jaar is actie nodig om de aarde voor de volgende generatie te behouden. Samen dragen we ervoor zorg dat we de footprint van deze plek zo laag mogelijk is en werken we aan bewustwording en actie bij bezoekers om hier zelf mee aan de slag te gaan.

KADERS GEZAMENLIJK BERLIJNPLEIN PROGRAMMA

Inhoudelijk moet het programma in zijn totaliteit tenminste (afgeleiden van waarden Berlijnplein):

  • Kunstvormen en maatschappelijke (stedelijke) thema’s actief bij elkaar brengen en geeft daarin een nieuwe inzichten op deze thema’s. De thema’s komen voort uit het nu, maar zeggen iets over de toekomst van onze samenleving.
  • Lef tonen door te experimenteren met nieuwe (kunst)vormen en samenwerkingen tussen verschillende disciplines, partijen en/of sectoren.
  • Thematisch geworteld zijn in Leidsche Rijn (bv in co-creatie met bewoners opgehaald of actueel thema in de media) maar heeft een connectie met landelijke of internationale maatschappelijke (stedelijke) thema’s.
  • Toegankelijk zijn voor een grote diversiteit aan doelgroepen en nieuwe doelgroepen naar Berlijnplein trekken.
  • Een lage footprint hebben en zoveel als mogelijk circulaire principes volgen in gebruik materialen.

PRAKTISCH

  • Een programma moet met minimaal twee pleingenoten tot stand zijn gekomen en door twee pleingenoten uitgevoerd worden.
  • Geef rekenschap in je programma van de Code Diversiteit en Inclusie en Fair Practice Code. M.b.t. dit laatste gaat het vooral om te zorgen voor ‘loon naar werken’ voor de makers die ingehuurd worden voor programma.
  • Programma vindt tenminste plaats op het Berlijnplein. NB in het geval dat de faciliteiten hiervoor (nog) niet aanwezig zijn, kan het ook in de nabije omgeving van Berlijnplein plaatsvinden. Er moet wel altijd een inhoudelijk link zijn met (de programmakaders van) het Berlijnplein.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief